Om oss

Velkommen til Rakkestad Historielags hjemmeside. 

Vår hensikt er å gi deg informasjon om hva Rakkestad Historielag holder på med. Vi håper at du her får svar på en del av dine spørsmål. På hjemmesiden vår vil du kunne lese om de fleste av våre aktiviteter og gjøremål. Se deg om på våre sider.


Hvis du har kommentarer eller spørsmål om historielaget, eller simpelthen bare trenger mer informasjon om Rakkestad Historielag, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Historielaget har som formål blant annet å ta vare på de rike tradisjoner og kulturminner som bygda vår har. Laget skal prøve å bevare mest mulig av fortidsminner fra de eldste tider og fremover mot vår egen tid.


En oppgave for laget vil være å belyse bygdefolkets daglige liv i eldre tider, gamle tradisjoner og språkbruk.
Se våre vedtekter !

Historielaget utgir også årlig en publikasjon, "Budstikken", som blir presentert på vårt julemøte. Budstikken tar for seg ulike temaer fra gammel og nyere tid i bygda. Fra 2010 kom Budstikken i bokformat.

English version

 

Kontingent : Enkeltmedlem: 250.- Familie: 350.-