MØTEPLAN 2020

 

 

 

Følg også med i Rakkestad Avis i forkant av møtene.

 

 OBS! Medlemsmøtene er flyttet til onsdager!

 

Dessverre er flere av våre møter og arrangement utsatt eller avlyst.

Vi setter i gang med aktiviteter igjen straks vi ser at det er forsvarlig.

 

Onsdag 26. februar, Hege Sørensen forteller om Mjørud

Onsdag 25. mars, Årsmøte 

Langfredag 10. april, Sandbekk Mølle, ertesuppe fra kl. 13 

Onsdag 29. april, Jan Tjerbo forteller om sin reise langs Route66

Onsdag 27. mai, Omvisning og møte på Trøgstad Fort

Lørdag 20. juni, Midtsommer på Kaaen

Lørdag 1. august, Mølledag på Sandbekk

Søndag 2. august, Gudstjeneste Sandbekk

Lørdag 29. august, Tur ut i det blå (mer info kommer)

Onsdag 30. september, Thor Gothaas forteller om taterne 

Onsdag 28. oktober, (mer info kommer)

Onsdag 25. november, Julemøte

 

 

Alle møter på Kafé Dorkas kl. 19.00 om ikke annet er angitt.

 

 Møteplanen oppdateres fortløpende