MØTEPLAN 2023

 

 

 

Følg også med i Rakkestad Avis i forkant av møtene.

 

 

 

 

Onsdag 1. mars kl. 19.00 ÅPENT MØTE
Filmen "Gamle Budalsveien" vises. Halvard Berg intervjuer:  Anton Eng, Mary Finnestad og Reidar Bjerknes. Opptak og redigering Petter Larsson.
 
Torsdag 30. mars kl. 19.00 ÅRSMØTE
 
Torsdag 27. april kl. 19.00 ÅPENT MØTE
 "Da nedre Glomma var "Klondike". Svein Skahjem forteller om utflytting  fra Rakkestad i 1860- årene. Hovedvekt på to familier fra  Rakkestad
 

 

 

  

Alle møter på Kafé Dorkas, Familiesenteret kl. 19.00 om ikke annet er angitt.

 

 

 Møteplanen oppdateres fortløpende, med forbehold om endringer.