MØTEPLAN 2019

 

 

 

Følg også med i Rakkestad Avis i forkant av møtene.

 

28. februar, Åpent møte. Eva Bjørnstad forteller om arbeidet med Gårder, hus og folk, Kafé Dorkas kl. 19

21. mars Årsmøte, Hjemmefrontmuseet kl. 19

19. april, Sandbekk mølle, Langfredagserter kl. 13

25. april, Filmvisning av Sentrumsfilmene, Hjemmefrontmuseet kl. 19

23. mai, Åpent møte. Eva Bjørnstad forteller historien om Bygdetunet, Rakkestad Bygdetun kl. 19

22. juni, Midtsommer på Kaaen sag og mølle, kl. 14-18

23. juli, Tur til Gammelvala (påmelding til 90984513)

3. august, Mølledag på Sandbekk mølle, kl. 13

4. august, Gudstjeneste Sandbekk mølle, kl. 11

14. september, Bruktsalg på Kaaen sag og mølle, kl. 11-16

19. september, Åpent møte. Solveig Røed, Varteig Historielag holder foredrag om Markante kvinner i lokalhistorien. Kafé Dorkas

24. oktober, Åpent møte (mer info kommer), Speiderhytta kl. 19

21. november, Julemøte. Lansering Budstikken, Speiderhytta kl. 19

 

 Møteplanen oppdateres fortløpende