MØTEPLAN 2021

 

 

 

Følg også med i Rakkestad Avis i forkant av møtene.

 

 

 

Dessverre kan flere av våre arrangement bli avlyst på kort varsel

pga Covid-19 og de begrensinger som settes av myndighetene. 

 

Mandag 22. mars, Årsmøte, Rakkestad Kulturhus, Festsalen (påmelding, se forsiden) AVLYST

Onsdag 28. april, medlemsmøte

Onsdag 26. mai, ut på tur

Lørdag 19. juni, Midtsommer på Kaaen AVLYST

Onsdag 25. august, Åpent møte. Carsten Syvertsen fra Høgskolen i Halden holder foredrag om spanskesyken i Østfold  UTSATT

Onsdag 29. september, medlemsmøte UTSATT

Mandag 25. oktober, møte i samarbeid med Lokalsamlingen, Festsalen

Torsdag 25. november, julemøte. Solveig Konglebæk forteller om gamle juletradisjoner.

 

 

 

Alle møter på Kafé Dorkas kl. 19.00 om ikke annet er angitt.

 

 Møteplanen oppdateres fortløpende, med forbehold om endringer.