MØTEPLAN 2024

 

 

 

Følg også med i Rakkestad Avis i forkant av møtene.

 

 SETT AV DATOENE ALLEREDE NÅ, OVERSIKTEN OPPDATERES ETTERHVERT.

 

 

Torsdag 29. februar kl. 19.00 ÅPENT MØTE:
Filmen om Gjøby Mølle fra 2003 vises.
Reidar Strøm og Leif Gjøby blir intervjuet av Odd Bakke.
 
Torsdag 21. mars kl. 19.00 ÅRSMØTE
 
Søndag 21. april kl. 15.30 Filmpremiere på "Smeden Arne Ringstad" Rakkestad kino
 
Torsdag 25. april kl. 19.00 
Jubileumsfest i anledning Rakkestad Historielags 50-årsjubileum
 
Torsdag 23. mai kl. 17.00 "Bli kjent-tur"
 
Lørdag 15. juni kl. 13.00 "Midtsommer Kaaen"
 
Lørdag 3. august kl. 13.00 "Mølledag på Sandbekk"
 
Søndag 4. august kl. 11.00 "Møllegudstjeneste på Sandbekk"
 
Torsdag 26. september kl. 19.00 ÅPENT MØTE
 
Torsdag 31. oktober kl. 19.00 ÅPENT MØTE
 
Torsdag 28. november kl. 19.00 JULEMØTE
 
 
 

 

 

  

Alle møter på Kafé Dorkas, Familiesenteret kl. 19.00 om ikke annet er angitt.

 

 

 Møteplanen oppdateres fortløpende, med forbehold om endringer.