MØTEPLAN 2022

 

 

 

Følg også med i Rakkestad Avis i forkant av møtene.

 

 

 

Dessverre kan flere av våre arrangement bli avlyst på kort varsel

pga Covid-19 og de begrensinger som settes av myndighetene. 

 

Torsdag 27. januar, Åpent møte. Carsten Syvertsen holder foredrag om "Spanskesyken". AVLYST

Torsdag 24. februar, Åpent møte, visning av Øyvind Thues film

Torsdag 24. mars, Årsmøte 

Torsdag 28. april, Åpent møte

Torsdag 19. mai, "Bli kjent-tur"

Lørdag 18. juni, Midtsommer på Kaaen

Lørdag 6. august, Mølledag på Sandbekk

Søndag 7. august, Gudstjeneste ved Sandbekk mølle

Torsdag 22. september, Åpent møte. Visning av filmen "100-åringen som ikke vil gi seg, Markus Ringsby"

Torsdag 27. oktober, visning av filmen Diplom- IS av Calle Larsson

Torsdag 24. november, Historiker Trond Svandal fra "Arkiv Øst" i Sarpsborg forteller om et spennende kildemateriale.

  

Alle møter på Kafé Dorkas, Familiesenteret kl. 19.00 om ikke annet er angitt.

 

 

 Møteplanen oppdateres fortløpende, med forbehold om endringer.