Bevar Gautestad stasjon. Stopp planen for riving!

Tekst og foto: Even H. Kaalstad, sekretær Rakkestad Historielag

 

I Rakkestad Avis kan vi lese at Bane Nor Eiendom har bestemt seg for å rive Gautestad stasjon, samtidig som vi også kan lese at de ønsker å sette Rakkestad stasjon tilbake i tilnærmet original stand. Kostnaden for make-up på Rakkestad stasjon er satt til kr. 600.000. Det blir flott for Rakkestad stasjon. Vi håper også at de virkelig tar bygget tilbake til det opprinnelige utseendet.

Hva kunne ikke vært gjort med den samme summen for å bevare ærverdige Gautestad stasjon?

Gautestad stasjon og området rundt har en egen historie som forteller om et aktivt møtepunkt i senter for det gamle Østfold fylke. Stasjonen har gjennom tidene vært sentral i forhold til kommunikasjon sørover mot Sarpsborg og inn mot sentrum av Rakkestad. Stasjonen ble åpnet i 1882, og var betjent for togkryssing, billettsalg og godsekspedering fram til 1969. Da ble stasjonen ubetjent med kryssingsmuligheter ved behov. Fra 2002 stoppet ikke lenger togene ved Gautestad.

Stasjonsbygningen er tegnet av arkitekt Balthazar Conrad Lange (1854-1937). Bygningen regnes som en av de mest autentiske av stasjonene langs Østfoldbanen og som svært verneverdig, men allerede i 2007 ble den planlagt revet.

Rakkestad kommune har gitt godkjenning for riving av Gautestad stasjon. Ville det ikke vært naturlig at det lokale historielaget hadde blitt rådspurt før en slik godkjenning gis? Stasjonen på Gautestad har vært diskusjonstema tidligere også. Den forrige ordføreren fra Senterpartiet i Rakkestad sa en gang til undertegnede at Gautestad stasjon burde vi engasjere oss i, den ville vi nok helt sikkert kunne få overta. Den gang var vi opptatt å ta vare på et annet historisk bygg i sentrum av bygda.

Etter at Rakkestad Avis skrev om saken tok vi oss en tur ut til Gautestad for å se hvordan ståa egentlig er på stasjonen. Da vi besøkte stasjonen i september 2018 var det spikret plater foran alle vinduene for å beskytte bygget. Når vi i mai 2020 kommer for å ta en titt, så står bygget ulåst og plater foran vinduene i andre etasje er fjernet. Rutene er knust slik at vær og vind får ta tak i bygget. Inne kan vi se at innervinduene er hektet av og satt på gulvet ved siden av de knuste vinduene. Det kan vel ikke være slik en eier av et verneverdig bygg skal ta vare på det? Stasjonsbygget inneholder mange spennende rom som klart forteller en historie om en svunnen tid.

Lokale interessenter har tidligere foreslått at de kunne overta stasjonen og benytte den til blant annet musikkstudio. Den gang fikk de avslag med begrunnelse av at det fantes teknisk utstyr i bygget som ikke var forenelig med aktivitet der. Dette fremstår som merkelig når vi ser hvordan bygningsmassen er åpen og tilgjengelig i dag.

Hva om Bane Nor Eiendom kunne overdra bygningsmassen til det lokale historielaget eller annen lokal forening/gruppe som var villig til å sette bygget i stand slik at det igjen kan bli til glede for lokalsamfunnet?

                       Stasjonsbygningen på Gautestad på 1970-tallet 

Stasjonsbygningen på 1970-tallet.   

                           

Stasjonsbygningen beskyttet med plater 2018.

 

                           

I mai 2020 er plater fjernet fra vinduene i andre etasje, rutene knust. Slik kan vær og vind herje med bygget.