Gruva's venner

Postadresse: Gruva's Venner
Postboks 203 
1891 Rakkestad

Leder : Per Arne Grefsrud, tlf.: 970 83 684

 

Formål :
Gruva's Venner har som formål å ta vare på 100 års historie om gruvedrift i Rakkestad kommune 1880 - 1980. Sikre de historiske verdier og legge til rette visningen av den for allmennheten. Samarbeide med skoler som kan bruke dette som tverrfaglig med blant annet naturfagundervisning. Og at barn og ungdom kan få interesse for historie og geologi.

Gruva's Venner har 20 personer registrert som medlemmer pr 1.mai 2010. De har interesse av Rakkestad og Degernes' 100 årlige gruvedrift. De har for eksempel gruve på eiendommen. Noen har selv jobbet i gruver eller har nær familie som har gjort det. Andre eier gjenstander, utstyr, bilder fra fra gruvedrift i Rakkestad kommune. Eller generell interesse av gruvedrift og geologi m.m.