STYRET:

Leder Halvard Berg 413 37 614
Nestleder Barbara Weibye 996 99 205
Sekretær Tord Tutturen  
Kasserer Lars Kaaen 974 85 070
     
Varamedlem Hellen Tjærnes  
Varamedlem Per Arne Grefsrud 970 83 684