BUDSTIKKEN

Redaksjonen : Even H. Kaalstad (red.) og Marit Westerveld

------------------------------

Bok fra 2017/2018/2019-2021: kr. 300,-

Bok fra 2013/2014/2015-16: kr. 250,-

Bøker fra 2010/2011/2012: kr. 200,-

Hefter: kr. 30,- pr stk.
+ evt. porto ved forsendelse

"Budstikken" selges i :
Rakkestad Lokalsamling

Ved evt. forsendelse, kontakt :
 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Her finner du noe om innholdet for tidligere utgitte eksemplarer av "Budstikken"

  

Alle gamle heftede utgaver selges i Lokalsamlingen.

 
   

 

Budstikken 2018

Les om æresborger av Rakkestad, Ludvig Field, og hans utrolig spennende liv hjemme og ute i verden.

Korpsbevegelsen feirer sine 200 år i 2018, og her kan du lese om korpsaktiviteten i bygda.

Reidar Gundelsby deler gode historier fra tiden han vokste opp i Skantebøgda.

Fortellingen er skrevet med humor og glimt i øyet.

Du kan også lese om Ole Haugsten, Ås skole, prestedynastiet i bygda og hva som skjedde i 1918 og 1968.  

Redaksjon: Even H. Kaalstad (red.) og Marit Westerveld.

 

 

 

Budstikken 2017

Os skole har vært en god barneskole gjennom tidene. Et langt lærerliv på skolen gir oss et helt spesielt innblikk i skolelivet i Os.

Mjøruds historie fra 1905 og frem til nittitallet fortelles levende av de som har vært tilknyttet bedriften.

Rakkestad Birøkterlag kan feire 100-årsjubileum. Med det sterke fokuset vi har på miljø i samfunnet vårt, er det med stor interesse vi kan lese om arbeidet som er gjort med birøktingen i bygda.

Du kan også lese om kunstmaler Jenssen, minner fra levesett i Os, Degernes Skytterlag, smeden i bygda og mye mer.

Redaksjon: Even H. Kaalstad (red.) og Marit Westerveld.

 

 

 

Budstikken 2015-16

Les om om trehusbebyggelsen på sagbrukstomta i Storgata som har vært under strekt press, her kan du lese historien om de enkelte husene.

Konfirmasjonstiden er en stor høytid for konfirmantene enten du var konfirmant i det forrige århundre eller i 2016.

Da styret i Rakkestad og Degernes Investeringsselskap AS i 2014 konkluderte, at salg av Centrumsgården ville være det beste for selskapet, begynte en lang og grundig prosess. Les om telefonselskapet som ble til et investeringsselskap.

Du kan også lese om postmannen Peder Post, Skaukameratene, O.M. Støles, hjemmesykepleien i bygda, krigsveteran Ragnar Grimsrud og minner fra Kirkelund skole.

Redaksjon: Even H. Kaalstad (red.) og Marit Westerveld.

 

 

Budstikken 2014

1814-jubileet ble markert med eget spel i bygda. Les mer om dette i denne utgaven av Budstikken. Forfatter Toril Brekke har skrevet manuset.

Følg Sandbekk Mølle fra ruin til et møllehistorisk eventyr. En billedkavalkade.

Tiden på realskolen er beskrevet av flere. Realskolen i Rakkestad og ikke minst rakstingene som gikk på realskolen i Mysen.

Du kan også lese om politimannen Atle Morset, Pikeforeningen Elia, Serken og Broka, skolen i den gamle lensmannsgården, søndagsskoleminner og Kavaleriet i Rakkestad.

Redaksjon: Runo Lilleaasen, Marit Westerveld, Brit Lannem og Even H. Kaalstad.

 

 

 

Budstikken 2013

Les om Rakkestad Sparebank som ble opprettet i 1844 av Rakkestad og Degernes herreder. Bondebanken som bygde kommunehus for hundre år siden.

Rakkestad Mandskor fyller 115 år i 2013. Her finner du de beste historiene fra sangerlivet til mannfolka.

Hele bygdas Søster Gudrun som var opptatt av helhetlig omsorg for bygdefolket er omtalt i boken.

Du kan også lese om lofferne i Rakkestad, gamle traktorer, ordfører Marius Nakkim fra Degernes, om krigsårene i bygda, helleristninger, banemester Olaf Tangen og gravkapellet i Rakkestad blant annet.

Redaksjon: Marit Westerveld, Brit Lannem og Even H. Kaalstad.

 

 

Budstikken 2012

Sandbekk skole er noe av det du kan lese om i årets utgave av Budstikken, skolens tilblivelse og dens lærere.

Johanne Margrethe Ferdinanda Ring, født i Kristiania i 1871, ble Norges første kvinnelige apoteker, her i Rakkestad. Les den spennende historien om vår egen pioner innen farmasien.

Søndagsskolens Musikkorps skiftet navn til Rakkestad Janitsjar i 2012. Her kan du lese historien til korpset, som feiret 90-års jubileum i 2012.

Du kan også lese om ØR Møbelfabrikk, Søndre Fladstad gård, Buerfossens utvikling, frørenseriet i Degernes, husmennene, bygdas Luciatradisjon og Misjonshuset i sentrum blant annet.

Redaksjon: Even H. Kaalstad og Brit Lannem.

 

Budstikken 2011

Minner fra Gjulem skoler er noe av det du kan lese om i årets utgave av Budstikken. Her finner du klassebilder fra lang tid tilbake, kanskje du finner deg selv også?

Mange i Rakkestad stammer opprinnelig fra en husmannsplass. Her kan du lese om hvordan det var å vokse opp på en husmannsplass. Hvordan de måtte jobbe og slite for å få endene til å møtes.

Ytterskogen med Gautestad er et område som var sentralt i tidligere tider i bygda. Les mer om folket som levde i dette området når det virkelig var stor aktivitet der.

Spennende dagboksnotater fra den kanskje ukjente rakstingen Oddvar Aarnes. I årets bok får vi lese om det spenningsfylte året 1940.

Rakkestad skytterlag er 150 år i 2011. Les om etableringen av laget og om alle de dyktige skytterne.

Redaksjon: Even H. Kaalstad, Brit Lannem, Arne Ødegård og Snorre Bye.

 

 

 

Budstikken 2010

Minner fra gamle Bergenhus skole er noe av det du kan lese om i årets utgave av Budstikken. Tidligere elever forteller om sine opplevelser. Et utvalg av de flotte veggmaleriene elevene malte på skolen vises også.

Aktiviteten som var på Brekke Bruk er behørig omtalt i boken. I tillegg får du historier fra Heia, Degernes og Gautestad. Fra sentrum av Rakkestad kan du blant annet lese om Dahls bakeri, Isbar Hjørnet og Haugland.

Forsamlingslokalet Solvang brant ned til grunnen, hvilke minner har du fra Solvang? Les om andres minner i boken.

Bygdetunet i Rakkestad er 60 år i 2010. Os kirke er hele 175 år gammel. Einar Huglen har blitt pensjonist og forteller åpent om sin tid som prest i bygda.

Redaksjon: Even H. Kaalstad, Brit Lannem, Arne Ødegård og Snorre Bye.

 

 

 

Budstikken 2009

Prolog - fra åpningen av Rakkestad bygdetun 1950, smeder og smier, et notat om gammel skogsdrift og veibygging i Mellomdalen.

Forvalter Chr.Hansen på Brække, utdrag fra Østfold Bygdeblad 1978, Gården vår, noen av Historielagets aktiviteter 2009 i bilder.

Høitomttreffen, Fargeriet på Fossnes, Gårdbruker Johannes Fosnæs' levnetsløp, En sliters trøst.

Redaksjon: Jorun Bjørling, Reidar Gundelsby og Ragnhild Haug.

Budstikken 2008

Linnekleppen, en hundreårig industrihistorie, et tilbakeblikk på melkerutene til Østfold Meieri.

Kulturprisen 2007, Året som gikk, Et kjært minne, rapport fra sekretæren.

Steinbrytervise av Henrik Wergeland.

Redaksjon: Berit Hogseth, Gerd Rud, Jorun Bjørling, Tore Stokkedalen og Tore Rønningen.

 

Budstikken 2007

Æresmedlemmer, i gamle fotspor, Erling Nærby ser tilbake, skolefaner, Østen Bårdsens prekestol fra Degernes kirke.

Året som gikk, et kjært minne, rapport fra sekretæren.

Bygda mi - Bøgda mi.

Redaksjon: Berit Hogseth, Gerd Rud, Jorunn Bjørling, Tore Stokkedalen og Tore Rønningen.

 

Budstikken 2006

Lensmannsmordet, fanene på Kirkeng skole, om honning.

Kulturprisen 2005 , året som gikk, minner fra Os, Kulturprisen 2006.

Rapport fra sekretæren, historielagets lover.

Et tankedikt av Jorun Bjørling.

Redaksjon: Berit Hogseth, Gerd Rud, Jorun Bjørling, Anders Holmsen, Ragnhild Rustad og Tom Helgerud.

 

Budstikken 2005

Fjella. Slik jeg husker det, noen minner fra grensevakten 1905, historien bak ei gammel sølje.

Noen glimt fra Gjulem Normisjon gjennom 75 år, Stasjonsbyens protester ga ny skole på Bergenhus.

Året som gikk, historien om Grindstad-timoteien, rapport fra sekretæren.

"Rakkestad" av Torkel Ivesdal.

Redaksjon: Berit Hogseth, Gerd Rud, Jorun Bjørling, Anders Holmsen, Ragnhild Rustad og Tom Helgerud.

Budstikken 2004

Bryllupet på Korum, Rakkestad Historielags 30-års jubileumsberetning.

Råsterke karer, Serken og Broka eller Sixpence og Serk, historien om Grindstad-timoteien.

30 års-markering i Rakkestad Historielag, en utvandringshistorie, husmannsgutten som ble en kjent amerikansk kirurg.

Kulturprisen 2004 til Sandbekkmøllas Venner, året som gikk, rapport fra sekretæren.

"En vits" av Jon Ringstad.

Redaksjon: Berit Hogseth, Gerd Rud, Jorun Bjørling og Anders Holmsen.

Budstikken 2003

Ivar Filtvedt til minne.

Landhandel hva var det?, pottemaker Carl August Fägerlund, det er noe som går, en skjebne verre enn døden.

Kulturprisen 2003 til Carl Erik Larsson, min flyhistorie med utgangspunkt Ertevannet, fly på Ertevannet.

Året som gikk, årets aktiviteter i historielaget.

Fønix-sangen.

Redaksjon: Berit Hogseth, Gerd Rud, Jorun Bjørling og Tore Stokkedalen.

Budstikken 2002

Sandbekk mølle, da Hans-Joachim Stalleicken besatte Rakkestad.

Kulturprisen 2002 til Bygdebok-komitéen og Underhuset, Das Verbindungsstück, Rakkestad 29.april 1945.

Med tog gjennom Italia, Mjørudholtet barnehage, reiseskildring og ferieminner.

Rakkestad historie - bind IV - 1940 - 2000.

Året som gikk, Ole Chr. Bye AS - 90 år, register over artikler gjennom 10 år i Budstikken, minner fra Rakkestad stasjon.

Dikt av Olaf Tangen - laget til rutebilfesten i Bondehallen i Eidsberg i 1942.

Redaksjon: Carl-Erik Larsson, Berit Hogseth, Gerd Rud og Carsten Lier.

Budstikken 2001

Husmannsplasser i Rakkestad, husmannspengene, hvordan ble husmannsplassene til?

Stenhoggærn Olaves Olsen, interneringen, striden ved Fossum bru, Albert Larsson om interneringen i Sverige.

Soldatene spiser 2.000 boller om dagen, fra soldatrevyen i Filipstad i 1940, løytnant Johan Braaten, Ottar Brødholt om interneringen i Sverige, hvem var Sigvart Tømte?

Vidunderbarnet var bare til låns, Elverhøi - historien om et hus, Halfdan Elverhøi til minne.

Årsberetning 2001, Kulturprisen til Per Roar Østby, året som gikk, fikk ikke akkreditering, barndomsminner.

Budstikken 2000

Rakkestad Avis 100 år, Rakkestad brannvesen 50 år, "Isen" Norsk Iskrem BA 50 år.

Kirkelig folkelivsgransking, ett hundreår - to kvinneliv, Rakkestad Håndverks- og Industriforening 50 år.

Årsberetning 2000, året som gikk.

Kulturprisen til Eva Bjørnstad, Århundrets Raksting - Ivar Filtvedt, da fjernsynet kom til Rakkestad

"Til Bygdetunet" av Gudrun Myrås.

Redaksjon: Carl-Erik Larsson, Eva Bjørnstad, Berit Hogseth og Halfdan Elverhøi.

Budstikken 1999 UTSOLGT

Bilen - en hesteløs kjerre, B-skiltene, de første bilene i Rakkestad, B-3467, samme bilnummer, B-5222. Bilkontroll - Bilsakkyndig, drosjene, Østfold Rutebileieres Forening, billøp, veteranbilene.

Flyverpionéren Oddvar Steen, litt om slekten Heyerdahl på Bærby, kjærleik på Lykteland.

Årsberetning 1999, året som gikk. Kulturprisen til Halfdan Elverhøi, Kulturpris til husmannsplassen Høitomt, kulturstipend for 1999 til Liv Renate Elnes Paulsen.

Arven fra søstrene Sønstegaard, arv fra Otto Kristian Borgen-Lund, nordre Lien.

"Tuntreet" dikt av Svein Haugse.

Redaksjon: Carl-Erik Larsson, Eva Bjørnstad, Berit Hogseth og Halfdan Elverhøi.

Budstikken 1998

Stemme er navnet, Reidar Larssons beretning om Stemme Uldvarefabrik, kunne Stemme vært reddet?, Carl Erik Larssons beretning om Stemme Uldvarefabrik.

Intervju med Hjørdis Fjellstad, 118.000 meter stoffer i året, Stemme Uldvarefabrik - bedriften, samfunnet og tiden.

Telefonen 100 år i Rakkestad, Stemme Tekstilarbeiderforenings 25-års jubileum, Rakkestad Mandskor 100 år, Damekoret Fønix 95 år.

Kulturprisen til Per Gjulem. Årsberetning for 1998, året som gikk. Sang om Rakkestad.

Redaksjon: Carl-Erik Larsson, Eva Bjørnstad, Berit Hogseth og Halfdan Elverhøi.

Budstikken 1997

Losje Virkelyst, kommentarer om Solvang og kinodrift, en onsdag på Rakkestad kino, Rakkestad kommunale kinos historie, litt fra kinoens protokoller, 18.ooo.ooo meter film fra 1936 - 1979, Tumulter rundt en kinomaskin, Kino i Solvang, Nitratfilm - en brannfarlig sak.

Kulturminneåret 1997, forankring fryder, beitebakkene langs Rakkestadelva fra Øvre Buer til Brekke. Årsberetning for 1997, året som gikk. Ivar Filtvedt 90 år, Kulturprisen til RIF's fotballgruppe.

Lienshytta - ei husmannsstue på Rakkestad Bygdetun, historier fra Skantebygda, Brekke Bruk, eierne - hvem var de? Sidste revy.

Redaksjon: Carl-Erik Larsson, Eva Bjørnstad, Berit Hogseth og Halfdan Elverhøi.

Budstikken 1996

Gunne Sverstad og Lokalposten, rapport fra sekretæren, Tolvsby Landhandel.

Om slekten Bjering i Rakkestad, familien Strandenæs i Rakkestad, Fargeriet på Fossnes -igjen, Hans Nielsen Hauge.

Et forsøk på å redde Rakkestaddialekten, sambygdingen Ole Kjenner.

Kulturprisen til Inger-Lise Weiby.

Hjembygdas sang av Olaf Tangen.

Redaksjon: Carl-Erik Larsson, Eva Bjørnstad, Berit Hogseth og Halfdan Elverhøi.

Spesialnummer 1995

Minner fra krigen, da krigen kom til Rakkestad, politisk situasjon, Anton Vedahl, de falne i Rakkestad, fenrik Julius Skaug.

Hverdagslivet, NS i Rakkestad, våpenslipp ved Høgnipen, The Team Clothall, aksjon "Betongblanding".

Våpenslipp på Røsåsen 1945, i all hemmelighet, motstandsrørelsen i Rakkestad, arrestasjoner i krigsårene, Einar Bøhren, hva krigen kostet, da freden kom til Grini.

Prolog av Svein Haugse

Skrevet og redigert av Carl-Erik Larsson.

Budstikken 1995

Filtvedt-bygningen på Bygdetunet, den fødte kunstner, bading i Dørja og stuping på Grønland, bading i elva.

Tannleger i Rakkestad, æresborger av Rakkestad og ridder av St. Olavs Orden, Amundsen-arkivet fra Fladstad ble spennende biografi.

Fra sekretæren, fra gamledager i Kilebukroken, 90 år siden Rakkestad Arbeiderforening ble til, i år feirer norske apoteker 400-årsjubileum.

Kart fra 1894, Os torvstrølag, om modige, små "krigere", og gjenferd i Rakkestad, hvileløs dame ved Grindstad. Klipp fra gamle aviser, sorenskriver Bassøes Rakkestadbeskrivelser.

Redaksjon: Carl-Erik Larsson, Eva Bjørnstad og Berit Hogseth.

Budstikken 1994

Liensgården, rapport fra sekretæren, Lassebråten, Fargeriet på Gjølstad, Kirken 1000 år, 17.mai i Rakkestad på 1930-tallet.

Den lille lærerinne, tanker fra Tuss, Historielagets 20-års jubileumsberetning.

Historien om Syver, Opraab, Julebukken - leken om Tors bukker, Juletrefest på Kopperudskolen, Pølsevogna til Andersen, Hans Karlstad-historier, kopipressa.

Der ambolten synger, Rakkestad Hagelag 60 år.

Redaksjon: Carl-Erik Larsson, Eva Bjørnstad og Berit Hogseth.

Budstikken 1993

Våre æresmedlemmer, rapport fra sekretæren, historielagets storsatsing restaurert.

Sigrid Lie forteller, Det gamle glade hjørne, sykekurven i Degernes.

Wilse-medaljen tildelt Ivar Filtvedt, krigsårene 1940 - 1945, motstandsbevegelsen i Rakkestad, Batteriweihnacht in Rakkestadt, Batterihjul i Rakkestad.

Bokåret 1993. Boktrykkere i Østfold og Rakkestad, Solveig drev landhandleri i Os, sentrum i Os. I "Tittutens" fotspor..., "Troll-steiner" i Degernes og Os, Jul på Handelsby, kulturpris til Anne Rasmussen.

Redaksjon: Carl-Erik Larsson, Eva Bjørnstad, Berit Hogseth og Sigrid Lie.

Budstikken 1992

Våre æresmedlemmer, sang til Rakkestad, kulturprisen til Odd F. Fladstad.

Sirkus "Fleiss" på Skogheim, julaften for 60 år siden, Johan med sykkelen.

Kjærlighetsdrama ved Ingeridåsen, lover for Rakkestad Historielag, lover for Kaaen Sag og Mølle, Rakkestad Postkontors historie gjennom 150 år, Båserudveien før og nå.

Himkok i Vallhall og rapport fra sekretæren.

Redaksjon: Carl-Erik Larsson, Eva Bjørnstad, Ida Stubberud og Sigrid Lie.